Arbetslag E jobbar med IT

Under denna terminen och nästa kommer arbetslag E att arbeta lite extra med att konkretisera TC IT-plan. Arbetslaget har under denna terminen avsatt tid för att både bredda, men även fördjupa sina IT-kunskaper. TC gör detta i samarbete med AV-Media Kronoberg

Vid första träffen diskuterade vi vad arbetslaget hade för förväntningar på det arbete som låg framför oss. Därefter kom Anna Prissberg från AV-Media Kronoberg och introducerade PIM. PIM är en tjänst på webben där vi som pedagoger hittar kurser i det mest grundläggande vad gäller IT i skolan. Detta är något som alla lärare i arbetslaget sedan arbeta enskilt med.

Vid det andra tillfället så gjorde vi en liten koll hur det gick med det egna pimmandet samt diskuterade vad som är avgörande för en lyckad implementering av IT-frågor i skolan. Därefter fick man välja om man ville arbeta individuellt med sitt pimmande eller om man ville prova på att göra en egen Wiki.

Den tredje träffen innebar praktiskt arbete och en genomgång av Photostory och MovieMaker.

För närvarande arbetar arbetslaget med den plan som kommer att gälla framöver. Det är snart dags att eleverna märker av att arbetslaget valt att arbeta medvetet med IT-frågor.

Vad gäller utbildningar så är det PowerPoint och den interaktiva skrivtavlan som står på tur.

TC-Nyheter

Nu börjar vi se slutet på "Nyhetsfilmandet". Under två veckor har åttorna i arbetslag C och E producerat nyhetssändningar.  Projektet har resulterat i 15 program på 3-5 min. Eleverna fick till uppgift att ur nyhetsflödet plocka ut lokala, nationella och internationella nyheter. Urval och nyhetsvärdering i grupp ledde fram till ett bildmanus, som sedan låg till grund för gruppernas produktioner. Klasserna är nu färdiga med filmerna och kommer att gå lite olika vägar vad gäller uppföljningen. Vi som pedagoger är mycket nöjda med elevernas produktioner och vi kan se att det finns mycket fantasi och kreativitet hos ungarna på TC.

Vi har under detta projekt fullföljt den inriktning som vi slog in på när vi gjorde "Relationsfilmerna" med våra sjuor. Det är eleverna som äger hela processen. Från idé till färdig produktion. Eleverna planerar, filmar och redigerar med stöd av vuxna. Vi använder MovieMaker som är ett program som eleverna har tillgång till även i hemmet.

RSS 2.0