Nu är filmandet avslutat.

Under några intensiva veckor har sjuorna i arbetslag A och B producerat "Relationsfilmer". Eleverna har lärt sig hur man redigerar film i MovieMaker, hur man gör ett bildmanus samt hur man filmar. Projektet har inneburit att eleverna arbetat under ca två hela dagar med sina produktioner. Filmerna har haft "Härskartekniker" som övergripande tema. 

Nu kommer vi att avsluta projektet genom att visa och arbeta med filmerna på föräldramöten den kommande veckan.

Vi kommer även att låta eleverna utvärdera projektet här på bloggen.

Efter att ha arbetat med alla sjuor på TC måste jag säga att jag är mycket nöjd med vad de har presterat. Vi har fått träffa många elever som lagt ner mycket arbete på sina filmer. De har även uppvisat stort tålamod och stor kreativitet. Jag hoppas även att eleverna passat på att ytterligare lära känna varandra och att dom har haft kul. Vi kommer att redovisa en fullständig utvärdering lite längre fram.

Mathias

Möte med IT-gruppen

På detta möte diskuterades hur vi ska lägga upp arbetet i de olika arbetslagen vad gäller förverkligandet av den IT-plan som finns på Teleborg Centrum. Det gäller att få in IT i det dagliga arbetet med eleverna samt se över vilket fortbildningsbehov som finns i de olika arbetslagen.

Ett av arbetslagen kommer dessutom att få ett unikt stöd i detta arbete genom det samarbete som TC inlett med AV-Media Kronoberg. Intresset för detta projekt har varit stort i arbetslagen och arbetslag B och E vill ta del av projektet direkt, medan arbetslag A är intresserade men vill vänta någon termin i och med att man kommit långt i sin terminsplanering. Arbetslag C har sedan en termin tillbaka påbörjat sitt IT-arbete och väljer därför att fullfölja detta.

Vi diskuterade även vad som ska gälla för de datorer som finns på TC i allmänhet och IT-pedagogernas i synnerhet. Här kommer vi att få träffa Henrik Fransson (IT-tekniker på Växjö kommun) på nästa möte. 

En viktig del i skolans arbete är hur vi arbetar med information till elever och föräldrar. Vi kom överens om att "snygga till" vår hemsida. Ansvaret för detta ligger hos de IT-ansvariga i respektive arbetslag.

Vi kommer även parallellt med samarbetet med AV-Media Kronoberg att anordna ett antal IT-pedagogiska café på TC. Varje tillfälle kommer att ha ett eget tema. Mer om detta framöver.

Mathias

Vad händer på TC vårterminen 2009

Jullovet är över och nu fortsätter vi vårt arbete med att utveckla IT på Teleborg Centrum. Under veckorna 3-6 kommer sjuorna i arbetslag A och B att producera filmer. Det verkar som om filmerna kommer att behandla "härskartekniker". Det nya i denna rundan relationsfilmer är att vi kommer att låta eleverna skriva manus, filma och redigera. Testet med C71 slog så väl ut att vi har beslutat att fortsätta på den vägen. Vi kommer även under början av terminen att hålla föräldramöte i samtliga arbetslag. På sjuornas möte kommer föräldrarna att få se filmerna som eleverna producerat för att sedan diskutera olika frågeställningar tillsammans med eleverna. Vi kommer att försöka att utvärdera dessa föräldramöten här på bloggen. 

Under terminen kommer TC även att inleda, ett förhoppningsvis långt, samarbete med AV-Media Kronoberg. Syftet med detta samarbete är att ett av arbetslagen ska ges möjlighet att får ett lyft vad gäller sin IT-kompetens. Här hoppas vi sedan på överspridningseffekter. 

Vi hoppas att vi snart kan se slutet på niornas photostoryarbete. Niorna i arbetslag C fick ill uppgift att dokumentera sin prao med hjälp av photostory. Detta arbete rycktes sönder, då schemat blev alltför splittrat under avslutningen på terminen. Eleverna har kämpat på och vi har sett en hel del goda resultat. 

För övrigt kan vi väl se att det, på olika håll, har inletts ett arbete med Wikis. Vad det blir av detta får vi väl se. 

RSS 2.0