Framtid?

Hur möter skolan de krav som framtiden kommer att ställa på våra barn, och vilka är kraven de kommer att möta? Här kan du se en presentation som ger en bild av framtiden. "Did you know", eller "Shift happens".


Nu kör vi!

Då var det dags att starta ett av de IT-projekt som vi kommer att driva på TC. Under vecka 45 kommer sjuorna i arbetslag C och E att arbeta med att göra film. Filmandet ingår i ett kontinuerligt arbete kring de ralationer vi skapar till varandra på TC. Eleverna läser litteratur, tittar på filmer, diskuterar och gör film. Vi vill att eleverna gestaltar olika situationer som som kan gå snett på en högstadieskola. Filmerna kommer vi sedan att använda som underlag för diskussioner ute i klasserna. Viktigt att nämna i detta samanhang är att de olika filmerna kommer att grunda sig i manusförslag från eleverna i berörda klasser.

Några veckor efter höstlovet kommer niorna i arbetslag C att gå ut på PRAO. I år har vi beslutat att PRAON ska dokumenteras med hjälp av en digital berättelse. Här kommer vi att använda ett program som heter Photostory (gratis). Vi kommer att arbeta med bild, text och musik i kobination. Eleverna ska arbeta fram ett manus både vad gäller text och bild och vi kommer att se hur man bygger upp en digital berättelse. För att kunna ta sina foton så ska eleverna använda digitalkameror eller mobiler. I och med detta så tror vi att vi kan ge eleverna ett nytt sätt att använda sina mobiler. Vi känner även att vi som skola kan använda den teknik som många av barnen redan har tillgång till.

Det arbete som vi nu börjar att presentera här på bloggen har sin grund i vår IT-plan.

Vi hoppas att denna blogg kommer att följas av både pedagoger, elever och föräldrar. Här finns ett utmärkt instrument för att få mer insyn i den verksamheten som vi bedriver på TC. Varje projekt kommer dessutom att utvärderas av eleverna på deras egen blogg.

Så, nu kör vi och vi välkomnar alla föräldrar, elever och pedagoger att gå in på vår blogg och kommentera de inlägg som växer fram. Vi vill givetvis även ha kommentarer kring vår IT-plan.

Mathias Ahrn
IT-pedagog Teleborg Centrum

Välkommen till TC:s blogg kring IT projekt på skolan

Onsdagen den 22/10 2008
Det är med spänning jag ser fram emot att på denna blogg kunna följa personal och elevers arbete med olika IKT projekt på skolan. It användning och olika kommunikationsverktyg är viktiga förmågor att utveckla både för elever och för personal. Det är samtidigt en av de viktigaste drivkrafterna för skolutveckling. Vår IT plan ger en god inriktning för vårt fortsatta arbete och satsningar både kring kompetensutveckling och hårdvara.
Välkomna med era inlägg
//Anders

Välkommen till min nya blogg!


RSS 2.0