Kunskapens dag, Fredrik Härén

Med jämna mellanrum så tänkte jag försöka att utnyttja bloggen för att visa lite av vad tuben har att erbjuda. Detta klipp kan väl ses som en fristående fortsättning på Did you know. Temat är liknande, var befinner vi oss nu och vart är vi på väg. Fredrik Härén blev utsedd till Sveriges bästa talare 2007, tror jag. Mathias Ahrn

Film, lärande och ungas skapande (Mediepedagogisk konferens)

Jan-Eije och jag(Mathias) kommer under torsdagen och fredagen att medverka på den mediepedagogiska konferensen på Växjö universitet. Jag ska här försöka sätta det vi hört under första dagen i perspektiv till vårt arbete på TC.

Lennart Axelsson inledde med att ta upp det faktum att vi har en mailgeneration och en Msngeneration. Vi kan även se at dagens unga vill delta i det dom gör på nätet. Det räcker inte med att gå in och titta på en sida. Jag känner att detsamma gäller för de ledord som finns för vårt arbete på TC. Vi fokuserar mycket på Variation, Delaktighet och Aktivitet i såväl undervisning som planer för IT. Det kanske är läge att bjuda in Lennart till TC på en konferens, eller ett föräldramöte? Lennart har en förmåga att inspirera som vi borde ta tillvara på även på den lokala nivån.

Per Ericsson från Svenska filminstitutet belyste "Vad bilder kan göra när dom möter en publik". Här kan vi se paralleller till de "Relationsfilmer" som produceras på TC. I dessa filmer får eleverna en möjlighet att ge en bild av skolan som annars kan vara svår att komma åt, det är deras bild(delaktighet). De filmer som produceras har även en publik, vilket höjer kvalitén på elevernas produktioner. Genom filmerna erbjuds vi att "se vad eleverna tänker". Vad gäller arbetet med film så gäller det att inte bara se utan ven analysera och göra film. Arbetet på TC fungerar ungefär som SFIs vision, men vi går ännu lite djupare. Vårt arbete med "Relationsfilmerna kan beskrivas enligt följande: 

Se - Analysera - Göra, för att sedan vända på det, Göra - Se - Analysera. Analysen blir sedan dubbel, både mediespecifik och relationsspecifik.

Per tog sedan upp förhållandet mellan "Pupils Cut" och "Teachers Cut". Här kan vi se en utveckling på TC där vi gått från Teachers cut mot tester med "Pupils Cut". Är det läraren eller eleven som ska redigera filmen? Hur mycket tror vi att eleverna klarar själva?

Så över till "Förändrade villkor för bedömning". Här fick vi lyssna till Maria Stam (Kalmar högskola) och Magnus Engvall(Reactor sydost). Detta är två personer som jag tror kan bidra till att utveckla det arbetet som vi inlett på TC. Maria och Magnus har besökt TC under förra terminen och vi har samtalat om ett framtida samarbete. Hur påverkar användning av olika medier inlärningen och vad är det som ska läras in. Maria tog upp det visuella språket och visade hur det kan skapa gemensamma referensramar, "vi ser vad ni har tänkt". Vi ska använda oss av det mediet som bäst lämpar sig för de mål som vi vill nå. Det är därför som vi valt att bla använda film när vi arbetar med relationer och mobbning. När vi ska analysera de filmer som eleverna producerat så tittar vi både på det ämnesspecifika och det mediespecifika. En annan diskussion som är intressant är den om förhållandet mellan process och produkt. Det är just här som vi vill samarbeta med Maria och Magnus. Vi anser inte att "anything goes". Alla produktioner är inte toppen, bara för att eleverna kämpat väl. Vi måste kunna bedöma deras arbeten på ett korrekt sätt. Eleverna har rätt att ställa krav på att få en rättvis och korrekt bedömning på det som dom gör i skolan, vi ska trotts allt i slutändan ge eleven ett betyg. Vi är i inledningsfasen på att bygga upp bedömningsmallar inom detta område, ett område som Marie arbetet mycket med.

Kan det vara så att duktiga och medvetna medieproducenter kan ge kritiska mediekonsumenter?

I övrigt fick vi se att det går att arbeta på ett genomtänkt och medvetet sätt med olika medier och mediekompetenser, även på en lärarutbildning. Högskolan i Borås borde kunna stå modell för övriga lärarutbildningar. Deras arbete presenterades av två lärare och två studenter, på ett mycket inspirerande sätt. En av studenterna är snart färdig lärare, så om någon rektor läser detta: ANSTÄLL HENNE! Vi fick även se hur man jobbar på en gymnasieskola på Gotland. Här måste jag säga att vi häpnade över kvalitén på deras produkter. Här kan det vara på sin plats med ett studiebesök, till våren.

Mathias AhrnIntressant diskussion!

C71 har under veckan lagt ner ett stort arbete på att färdigställa sina filmer. Gruppernas förmåga att samarbeta och lösa problem har prövats. Jag tycker att klassen har löst sin uppgift på ett mycket bra sätt. Mycket har handlat om att lyssna på varandra och att ta hänsyn. Eleverna har alltså i praktiken arbetat med det som deras filmer handlar om, en "spinn-off-effekt". Eleverna har med bravur löst de tekniska problem som uppstått på vägen, om det inte går på det ena så går det kanske på det andra sättet. 

Så över till det som rubriken syftar på. Vad ska vi göra med våra filmer? Tanken från oss lärare är att filmerna ska användas i vårt arbete med relationer på skolan. Vi vill använda filmerna som diskussionsunderlag. Vad vill eleverna då? Flera av eleverna vill själva använda filmerna för att visa dom för vänner och bekanta. Många av eleverna är stolta över vad dom presterat och producerat. Varför kan inte vi få filmerna och lägga upp dom på våra kanaler på YouTube?

Ja, vad svarar vi ungdomar som är vana vid att blogga om sina liv och publicera bilder och filmer som gestaltar deras tillvaro? Det är inte alltid så lätt, då vi från skolans sida måste värna om varje elevs personliga integritet. Hur kan dessa ytterligheter mötas? En ny generation med nya uttrycksformer och krav.

Mathias

C71 redigerar sina egna filmer.

Kan man genomföra ett filmprojekt där eleverna skapar manus, genomför filmandet samt redigerar sina egna filmer. Efter dagens lektion med C71 är jag beredd att svara JA. C71 har idag gått igenom grunderna i MovieMaker. Därefter ägnade de resten av lektionen till att börja redigeringen av sina egna filmer. Efter 80min hade de flesta grupperna fått sina klipp på plats och en del hade börjat att arbeta med de texter som skall med. BRA JOBBAT C71!!! Jag tror att eleverna idag har skaffat sig ett verktyg som de kommer att ha nytta av. Eleverna verkar dessutom att ha kul när dom jobbar, och det är det inte förbjudet att ha.......... Mathias

C och E-sjuorna kämpar på

En vecka har gått sedan vi drog igång sjuornas arbete med "Relationer". Eleverna har under veckan som gått arbetat med att göra verklighet av sina historier. Som det ser ut nu så har de flesta grupperna i arbetslag C filmat färdigt och E-laget har dragit igång med sitt filmande. Generellt så tycker jag att eleverna har tagit ett större ansvar än vad jag förväntat mig. Tanken från början var att vi lärare skulle vara med grupperna när dom filmade. Detta hade inneburit att filmandet skulle tagit ca två veckor. Nu har eleverna tagit tag i kameran och skött denna del av projektet själva, och därigenom ökat tempot i produktionen. Nu återstår att skapa en fungerande struktur kring redigeringen. Vi kan se att många grupper behandlar teman om utanförskap på olika sätt och i olika miljöer. Man kan även se att det sätt som vi lärare agerar spelar stor roll.Filmerna utspelar sig i en rad olika miljöer, vilket borde leda till diskussioner om hur vi kan påverka vår arbetsmiljö. En annan fråga som väcks när man ser underlagen till elevernas filmer är de strukturer som präglar elevernas vardag, och då menar jag alt ifrån raster till lektioner.

Starskottet har gått.

Nu är vi gång. Vilken underbar syn 75 sjuor i en matsal är. Dessutom var Anders rektor med vilket gav dignitet åt vårt arbetet. Många manus producerades med energi och i mitten av den här veckan börjar vi filma. Jan-Eije

RSS 2.0