Film, lärande och ungas skapande (Mediepedagogisk konferens)

Jan-Eije och jag(Mathias) kommer under torsdagen och fredagen att medverka på den mediepedagogiska konferensen på Växjö universitet. Jag ska här försöka sätta det vi hört under första dagen i perspektiv till vårt arbete på TC.

Lennart Axelsson inledde med att ta upp det faktum att vi har en mailgeneration och en Msngeneration. Vi kan även se at dagens unga vill delta i det dom gör på nätet. Det räcker inte med att gå in och titta på en sida. Jag känner att detsamma gäller för de ledord som finns för vårt arbete på TC. Vi fokuserar mycket på Variation, Delaktighet och Aktivitet i såväl undervisning som planer för IT. Det kanske är läge att bjuda in Lennart till TC på en konferens, eller ett föräldramöte? Lennart har en förmåga att inspirera som vi borde ta tillvara på även på den lokala nivån.

Per Ericsson från Svenska filminstitutet belyste "Vad bilder kan göra när dom möter en publik". Här kan vi se paralleller till de "Relationsfilmer" som produceras på TC. I dessa filmer får eleverna en möjlighet att ge en bild av skolan som annars kan vara svår att komma åt, det är deras bild(delaktighet). De filmer som produceras har även en publik, vilket höjer kvalitén på elevernas produktioner. Genom filmerna erbjuds vi att "se vad eleverna tänker". Vad gäller arbetet med film så gäller det att inte bara se utan ven analysera och göra film. Arbetet på TC fungerar ungefär som SFIs vision, men vi går ännu lite djupare. Vårt arbete med "Relationsfilmerna kan beskrivas enligt följande: 

Se - Analysera - Göra, för att sedan vända på det, Göra - Se - Analysera. Analysen blir sedan dubbel, både mediespecifik och relationsspecifik.

Per tog sedan upp förhållandet mellan "Pupils Cut" och "Teachers Cut". Här kan vi se en utveckling på TC där vi gått från Teachers cut mot tester med "Pupils Cut". Är det läraren eller eleven som ska redigera filmen? Hur mycket tror vi att eleverna klarar själva?

Så över till "Förändrade villkor för bedömning". Här fick vi lyssna till Maria Stam (Kalmar högskola) och Magnus Engvall(Reactor sydost). Detta är två personer som jag tror kan bidra till att utveckla det arbetet som vi inlett på TC. Maria och Magnus har besökt TC under förra terminen och vi har samtalat om ett framtida samarbete. Hur påverkar användning av olika medier inlärningen och vad är det som ska läras in. Maria tog upp det visuella språket och visade hur det kan skapa gemensamma referensramar, "vi ser vad ni har tänkt". Vi ska använda oss av det mediet som bäst lämpar sig för de mål som vi vill nå. Det är därför som vi valt att bla använda film när vi arbetar med relationer och mobbning. När vi ska analysera de filmer som eleverna producerat så tittar vi både på det ämnesspecifika och det mediespecifika. En annan diskussion som är intressant är den om förhållandet mellan process och produkt. Det är just här som vi vill samarbeta med Maria och Magnus. Vi anser inte att "anything goes". Alla produktioner är inte toppen, bara för att eleverna kämpat väl. Vi måste kunna bedöma deras arbeten på ett korrekt sätt. Eleverna har rätt att ställa krav på att få en rättvis och korrekt bedömning på det som dom gör i skolan, vi ska trotts allt i slutändan ge eleven ett betyg. Vi är i inledningsfasen på att bygga upp bedömningsmallar inom detta område, ett område som Marie arbetet mycket med.

Kan det vara så att duktiga och medvetna medieproducenter kan ge kritiska mediekonsumenter?

I övrigt fick vi se att det går att arbeta på ett genomtänkt och medvetet sätt med olika medier och mediekompetenser, även på en lärarutbildning. Högskolan i Borås borde kunna stå modell för övriga lärarutbildningar. Deras arbete presenterades av två lärare och två studenter, på ett mycket inspirerande sätt. En av studenterna är snart färdig lärare, så om någon rektor läser detta: ANSTÄLL HENNE! Vi fick även se hur man jobbar på en gymnasieskola på Gotland. Här måste jag säga att vi häpnade över kvalitén på deras produkter. Här kan det vara på sin plats med ett studiebesök, till våren.

Mathias AhrnKommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0