C81 jobbar med Photostory

C81 har dokumenterat sin PRAO med hjälp av Photostory. Eleverna har lagt ner ett jättearbete och nu(vecka 19) håller vi på att avsluta det hela. Nu är det då dags för alla elever i C81 att utvärdera ovanstående arbete. Jag vill att ni skriver några rader om följande:

1. Reflektera över hur du personligen upplevt arbetet kring PRAON.

(Hur upplevde du att arbeta med Wikis. Hur fungerade arbetet med själva uppgiften)


2.  Reflektera över vad du lärt dig av arbetet. Vad kan du nu som du inte kunde innan?

Här kan du också diskutera varför det var speciellt bra/dåligt med att använda wikis och photostory för innehållet. Hur tycker du att uppgiften inför PRAON var formulerad?


Jan-Eije

C82 Dokumenterar sin PRAO

C82 har dokumenterat sin PRAO med hjälp av en Wiki och med hjälp av Photostory. Eleverna har lagt ner ett jättearbete och nu(vecka 19) håller vi på att avsluta det hela. Jag tycker att du ska besöka PRAO-Wikin och ta del av elevernas dagböcker. Du hittar deras PRAO på http://c82prao.wikispaces.com.

Nu är det då dags för alla elever i C82 att utvärdera ovanstående arbete. Jag vill att ni skriver några rader om följande:


1. Reflektera över hur du personligen upplevt arbetet kring PRAON.

(Hur upplevde du att arbeta med Wikis. Hur fungerade arbetet med själva uppgiften)

 

2. Reflektera över din wikisida, hur blev det, vad var bra, vad skulle kunna göras bättre etc.

 

3. Reflektera över vad du lärt dig av arbetet. Vad kan du nu som du inte kunde innan?

Här kan du också diskutera varför det var speciellt bra/dåligt med att använda wikis och photostory för innehållet. Hur tycker du att uppgiften inför PRAON var formulerad?

 

Mathias


RSS 2.0