IT på Tc

Hej och välkomna till en sida som riktar sig till flera grupper, hoppas vi. Eftersom vi som arbetar på TC (Teleborg centrum) vill att så många som möjligt ska få insyn i det vi gör på skolan, så har vi skapat denna sida. På sidan som heter Teleborg Centrum så kommer du att kunna följa skolledningen och pedagogernas arbete med att utveckla både elevernas och pedagogernas färdigheter att använda IT i undervisningen. På denna sida kommer du att kunna se hur vårt arbete uppfattas av eleverna. Det är här de kommer att blogga i anslutning till att projekt startas eller utvärderas. Vi hoppas att denna sida kommer att läsas av både elever, lärare och föräldrar.

Det som ligger närmast i tiden är att niorna i arbetslag C kommer att dokumentera sin PRAO med hjälp av sina mobiler och digitalt berättande. Om allt går som det ska så kommer vi att ha producerat ett femtiotal digitala berättelser runt vecka 46.

Någon gång runt vecka 45 kommer vi att börja filma med eleverna i sjuan. Vi kommer att producera 12 filmer som kommer att handla om hur det är att gå på högstadiet, vilka konflikter som kan uppstå samt hur man kan lösa dem. Först ut är arbetslag C och E.

Mathias Ahrn 
IT-pedagog Teleborg Centrum

Välkommen till min nya blogg!


RSS 2.0