C och E-laget producerar nyheter

Nu har eleverna i arbetslag C och E slutfört sina nyhetsprogram. Eleverna har själva valt vilka nyheter som ska vara med i deras program. De har därefter skapat ett bildmanus som de omsatt till en färdig nyhetssändning. Eleverna har själva filmat och redigerat. Vi som har arbetet tillsammans med eleverna är mycket imponerade över deras arbete. Den stora frågan är nu hur eleverna själva har upplevt projektet

1. Reflektera över hur du personligen upplevt arbetet med filmen.

(Hur upplevde du filmarbetet. Hur fungerade gruppen etc.)

 

2. Reflektera över själva filmen som sådan, hur blev det, vad var bra, vad skulle kunna göras bättre etc.

 

3. Reflektera över vad du lärt dig av arbetet. Vad kan du nu som du inte kunde innan?

Vad har du lärt dig om ämnet (det vi gjort film om)? Vad har du lärt dig om hur man berättar med film? Vad har du lärt dig om tekniken (att filma, redigera etc.) Här kan du också diskutera varför det var speciellt bra/dåligt med att använda filmens media för innehållet.


RSS 2.0